Uitsluitingscriteria cliënten


Uitsluitingscriteria cliënten
 
In beginsel levert Wondzorg Arnhem e.o. zorg aan met cliënten met een (complexe)wondzorg en/of cliënten die specialistische zorg  en/of cliënten die andere zorg nodig hebben.
Echter zijn er situaties waarin Wondzorg Arnhem e.o. kan besluiten de zorgvraag niet te accepteren en/of te staken.
 
Hieronder worden de uitsluitingscriteria beschreven:
  • Wanneer de situatie rondom de zorgvraag dusdanig is dat Wondzorg Arnhem e.o.onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen;
  • Wanneer de situatie rondom de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
  • Cliënten met problematisch/storend gedrag waarvan is vastgesteld dat dit gedrag van langdurig van aard is en niet/nauwelijks beïnvloedbaar;
  • Cliënten die non- en/of verbaal agressief gedrag vertonen;
  • Cliënten die zeer gewelddadig zijn en een gevaar voor zichzelf en/of anderen;
  • Cliënten en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
  • Cliënten die de hulp van Wondzorg Arnhem e.o. niet accepteren;
  • Cliënten die geen voorwaarden scheppen om de zorg veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren (ARBO);
  • Cliënten die discriminerend gedrag vertonen.

Voor alle cliënten zal individueel beoordeeld worden of ze in zorg kunnen worden genomen door
Wondzorg Arnhem e.o.

Gemiddeld cijfer:

8.7

Aanbevolen door:

98%

Aantal waarderingen:

437