Kosten cliënt

Vanaf 1 januari 2015 is de wijkverpleging (persoonlijke verzorging en verpleging) onderdeel van de basisverzekering en hebt u recht op vergoeding van deze zorg. Voorwaarde is wel dat er een indicatie is gesteld door een speciaal hiertoe opgeleide HBO-(wijk)verpleegkundige. Onze verpleegkundigen zijn hiervoor opgeleid en kunnen direct een indicatie stellen. Soms zult u eerst de verpleegkundige zorg zelf moeten betalen en krijgt u de kosten daarna terug van uw zorgverzekeraar. Onze mensen op kantoor zijn goed op de hoogte van alle pakketten van zorgverzekeraars en helpen u graag bij het uitzoeken van alle mogelijkheden. Ook als het problematisch is om eerst de zorg te betalen kunnen we samen met u kijken welke oplossing het beste bij u past.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de soort polis.  U betaalt aan ons uitsluitend het bedrag dat uw verzekeraar aan u uitkeert. Is het voor lastig om zelf het financiële deel te beheren dan kijken we samen met u, welke oplossing het beste voor u is. Heeft u een restitutiepolis dan worden alle zorgkosten vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms kan het voordeliger zijn om in plaats van een basispolis een restitutiepolis af te sluiten.
U heeft dan optimale keuzevrijheid en uw verzekeraar vergoedt de door u ingestuurde rekeningen.
U betaalt geen verplichte eigen bijdrage voor de wondverpleegkundige zorg en er is ook geen sprake van gebruik van het eigen risico.

Bent u Menzis verzekerd dan gebruiken we een akte van Cessie, u geeft daarmee toestemming aan uw verzekeraar om het bedrag rechtstreeks over te maken op de rekening van Wondzorg Arnhem.
Bent u verzekerd bij: Zilveren Kruis Achmea, ONVZ, VGZ, IZA, IZZ, Univé, UMC, Promovendum, Besured, United Consumers, De Goudse, Bewuzt, Zekur.nl of National Academic dan kunnen wij de declaraties rechtstreeks digitaal indienen. Dat is wel zo makkelijk.

Wondzorgproducten
Voor het gebruik van wondzorgproducten houden we zoveel mogelijk rekening met de vergoeding door zorgverzekeraars. Omdat de vergoeding per zorgverzekeraar kan verschillen, bespreken we de inzet van deze producten met u. We adviseren u uw zorgverzekeringspolis te raadplegen voor de exacte kosten of neem contact op met uw zorgverzekeraar. De wondzorgproducten vallen evenals medicijnen wel onder het verplichte eigen risico. Ook hier geldt weer dat u met een restitutiepolis vaak meer vergoed krijgt en ook meer keuze hebt.
 
Wilt u meer weten over zorgverzekeraars en de polissen?
Er zijn verschillende websites waarop uitleg gegeven wordt over de verschillende soorten polissen en de kosten per maand. In november komen de zorgverzekeraars met de informatie over de nieuwe polissen en en de kosten hiervan.
enkele voorbeelden van vergelijkingssites zijn:
Wondzorg Arnhem e.o. heeft contracten bij verschilende zorgverzekeraars. U hoeft de kosten die onze zorgveleners maken niet zelf te betalen deze vallen onder uw basisverzekering. Onze mensen op kantoor zijn goed op de hoogte van alle pakketten van zorgverzekeraars en helpen u graag bij het uitzoeken van alle mogelijkheden. Samen met u kijken we altijd wat het beste voor u is. U betaalt voor de verpleegkundige zorg nooit meer dan u vergoed krijgt van uw verzekeraar.

Wondzorgproducten
Voor het gebruik van wondzorgproducten houden we zoveel mogelijk rekening met de vergoeding door zorgverzekeraars. Omdat de vergoeding per zorgverzekeraar kan verschillen, bespreken we de inzet van deze producten met u.

Gemiddeld cijfer:

8.6

Aanbevolen door:

99%

Aantal waarderingen:

481