Cliëntenraad


De Cliëntenraad

De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan. Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen van (potentiële) cliënten van Wondzorg Arnhem e.o. in het verzorgingsgebied.
De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur. Daarmee draagt de cliëntenraad op een proactieve en constructieve manier bij aan de kwaliteit van zorg bij Wondzorg Arnhem e.o.
De leden van de cliëntenraad doen hun werk vrijwillig en onbezoldigd. In toenemende mate wordt erkend dat cliëntenparticipatie een belangrijke pijler is in de zorg.
Het gaat daarbij niet alleen om het verbeteren van de gezondheid maar ook om de persoonlijke situatie en ervaringen van de cliënt.
De raad van bestuur heeft de cliëntenraad gevraagd mee te denken over een verdere uitwerking van cliëntenparticipatie binnen Wondzorg Arnhem e.o.
Met het visiedocument geeft de cliëntenraad zijn toekomstbeeld voor cliëntenparticipatie bij Wondzorg Arnhem e.o.
Wij zien dit als een basis waarop een verdere uitwerking en invulling van cliëntenparticipatie noodzakelijk is en waarbij de cliëntenraad nauw betrokken blijft.


De clientenraad bestaat uit de volgende leden:

J.J. van Creveld

H. van het Hof

E. Kühne

De client als gelijkwaardige partner in de zorg

Contact gegevens

Wondzorg Arnhem e.o.
Delta 1C 
(gebouw Delta, eerste verdieping)
6825ML Arnhem
  
cr@wondzorgarnhem.nl

 

Gemiddeld cijfer:

8.6

Aanbevolen door:

99%

Aantal waarderingen:

481